Varmt välkommen till valdebatten på Ljungskile folkhögskola söndagen den 12 maj kl 18.00. Vi är i en sal som heter Ulvön i Bibliotekshuset.

Valdebatten kommer att gå till så här:

Först är det en panel med nio representanter som svarar på 4 frågor. Sedan kommer 13 snabba frågor med ja/nej-frågor.

Vi kommer sedan att ha ett valsamtal där partirepresentanterna står vid varsitt bord och ni kan samtala med dem om EU. Då blir det inte fråga-svar- karaktär på samtalet utan partierna får chans att lyssna på vad ni tycker är viktiga frågor och ge synpunkter på det. Detta brukar vara mycket uppskattat.

Efter detta samlar vi oss igen och partierna får göra  1 minuts slutanförande som alla lyssnar på.

Medverkande på debatten är:

Kristina Jonäng, Ljungskile, Centerpartiet

Emma Nohrén, Brastad, Miljöpartiet

Joakim Månsson Bengtsson, Feministiskt Initiativ

Henrik Sundström, Ljungskile, Moderaterna

Moez Dharsani, Trollhättan, Socialdemokraterna

Kerstin Joelsson Wallsby, Uddevalla, Vänsterpartiet

Lisbeth Svensson, Stenungsund, Liberalerna

Maria Nilsson, Vänersborg, Kristdemokraterna

Martin Pettersson, Uddevalla, Sverigedemokraterna

Moderator: Agneta Riddar

Välkomna till oss!

Frågor till valdebatt:

 1. Brexit! Det har gått två år sedan folkomröstningen i Storbritannien där företrädarna för ett utträde ur EU vann med knapp marginal. Sedan dess har det varit många turer för att försöka förhandla fram ett utträdesavtal. Förtroendet för politikerna har minskat i Storbritannien. I flera andra länder har man debatterat om man ska vara kvar i EU.  Storbritannien är ett viktigt land för Sverige, vi röstar ofta lika i EU-parlamentet och vi har ett stort utbyte kulturellt och ekonomiskt. Hur påverkar Brexit EUs förutsättningar, vår syn på EU och demokratin? Vad kan man göra för att EU ska kännas angeläget i Sverige?

 2. Klimatet. För 2030 har EU satt upp egna bindande klimat- och energimål. De går ut på att minska EU:s växthusgasutsläpp med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivå, öka andelen energi från förnybara energikällor till 32 procent och minska energiförbrukningen med en bättre energieffektivitet på 32,5 procent. Räcker klimatmålen som EU satt upp? På vilket sätt kan EU arbeta mer för miljö och hållbar utveckling?
 3. Brott, terrorhot och våra gränser. Inom Schengen-området, där Sverige ingår, ska det inte vara några gräns- och passkontroller. Sedan hösten 2015 har svenska regeringen beslutat om gränskontroller vid gränsen Danmark-Sverige, och i omgångar har dessa kontroller förlängts med hänvisning till att bevakningen är dålig av EU:s yttre gränser. En dålig gränsbevakning riskerar att öka flödet av olika typer av smuggling, terrorister och ligor som begår brott. EU-kommissionen har föreslagit att EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex ska utökas så att det blir en egen gränspolis- och kustbevakningsstyrka med 10000 anställda. EU:s gränspolis ska ha egna fordon, fartyg och flygplan.Hur kan EU verka för att minska brott, terrorattacker och olika typer av smuggling?
 4. EU har sin historiska grund som ett  fredsprojekt. Hur tycker ni att EU ska utvecklas för att fortsätta den traditionen? Vilka konsekvenser ser ni vid utökning till fler medlemsländer? Hur påverkar flyktingsituationen oss? Vad ska utvecklas, och bevaras, i framtidens EU för att att ena, skapa lika villkor och samförstånd?

Snabba rött/gult/grönt- frågor och påståenden:

 1. Ska EU ha mer politiskt inflytande över medlemsländerna jämfört med idag?
 2. Ska försvarssamarbetet öka inom EU?
 3. Ska Sverige lämna EU?
 4. Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas
 5. Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt
 6. Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas
 7. Sverige ska övergå till euro
 8. Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort
 9. EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU
 10. Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015
 11. EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser
 12. EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden
 13. EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

Pin It on Pinterest