Under Samhällsföreningens möte den 10 november om Ljungskiles utveckling var det några frågor från publiken som kommunens plan- och exploteringschef Stefan Björling inte hade omedelbara svar på.

Han lovade återkomma med svaren och de finns nu här nedan.

Om övergångsställen: Inga nya övergångsställen planeras i dagsläget på Vällebergsvägen (ICA, vårdcentralen). De befintliga har bedömts som tillräckliga.

Om G/C-väg Skafterödsvägen: Skafterödsvägen kommer att byggas ut 2023 med gång och cykelbana, inklusive upphöjda gångpassager och förbättrad angöring för buss. För ytterligare info om detta går det bra att kontakta vår gatu- och parkenhet, eller skicka in synpunkter via kontaktcenter.

Om utegym och fritidsytor: Utegym och övriga idrotts- och fritidsytor. Planering pågår som sagt i gamla hamnområdet som skulle kunna möjliggöra t ex utegym. Rivning av gamla trävaruhandeln är tänkt, oklart när. Vi kan ta med frågan om beachvolleyboll där. Övriga fritidsytor är ofta på kultur och fritids ansvar. Det finns också en pågående utredning om befintliga näridrottsytor för t ex bollspel. Den är ännu inte färdig. Ta gärna kontakt med kultur och fritid direkt, eller via kontaktcenter för ytterligare info eller idéer.

Ett sammandrag av mötet den 10 november finns här: http://www.ljungskile.se/stort-intresse-for-samhallsforeningens-mote-om-ljungskiles-utveckling/

Pin It on Pinterest