PROJEKTET UTVECKLING LJUNGSKILE – ort & besöksmål har pågått sedan 1 april 2017. Det avslutas som tidigast 31/3 2018, men ambitionen är att förlänga det för att fortsätta implementeringen under en längre tid över sommaren.

Projektet har innefattat ett mycket stort antal timmar i både ideell tid som i projektledning, i sammankomster, i samtal och diskussioner, i processer, i workshops, undersökningar, presentationer, klassarbete, kreativa lösningar, större informations träffar med mera mera.
Med ökad samverkan som ett av delmålen i projektet därmed uppnått!

Men samverkans arbetet fortsätter och är också nödvändigt för att få styrka i både erbjudande som budskap. Att infria löftet och skapa en välkänd och eftertraktad ort för såväl invånare som besökare.

Under Januari – den 25/1 har vi ett Seminarie om ”Platsination” – platsen och destinationen – om platsutveckling och hållbar handel som en framgångsfaktor – förutom samverkan mellan kommun, fastighetsägare och verksamheter på en ort!
Detta seminarie genomförs i regi av, och i samverkan med, Uddevalla Näringsliv samt Uddevalla Kommuns Tillväxtavdelning.

Under Februari går vi bland annat igenom projektresultatet med Destination Uddevalla för att koppla an till Uddevalla Kommuns destinations arbete och plattform samt hitta beröringspunkter där organisation också stöttar Ljungskile som destination.

Besök den specifika sidan på ljungskile.se som heter Varumärket Ljungskile och ta del av allt det material som nu finns att tillgå – och också för alla verksamheter att använda sig av, och också invånare att känna till och stötta, i arbetet kring att göra Ljungskile till en än mer attraktiv ort och besöksmål!

     


Foto & copyright: Peter Muld

Pin It on Pinterest