VI VAR ETT GOTT GÄNG på Ljungskilegården den 21/11 som (nästan) klarat oss undan förkylnings epidemin och som tog del av projektet ”Utveckling Ljungskile – ort & besöksmål”, arbete, underlag och resultatet.
 
—> Ett stort extra tack till klass 6 gänget som var med och visade sina alster de skapat inom projektet, och kring orten!
Och till Stefan Edman som gav oss inspiration att förstärka och utveckla det Gröna och Blå omkring oss!
 
Men det är inte slut med denna träff och genomgång!
Snarare en bra början.
Nu har vi satt en gemensam plattform, en bild och mål för vad vi vill att orten ska vara.

Den visar en tydlig riktning och inriktning!
Med stora som små förändringar, eller helt nya företeelser, påverkar vi bilden av Ljungskile med vår gemensam bild/plattform som bas.
Allt vi gör, och erbjuder, kan kopplas till plattformen – och förstärker då vår bild av orten ytterligare.
Tillsammans gör vi det! Och ju fler vi är desto bättre blir det 🙂
 
Vi har redan nu en lång lista på idéer som kan stärka orten – kanske är det du, eller flera av er, som ska genomföra någon av dem?
 
På denna sida, Ljungskile.se, kommer allt samlat material, underlagen till slutsatser och resultat, samt verktygen kring plattformen och projektet att läggas upp för nedladdning inom kort. 
 
PS. 20/12 kl 08.15-ca 10.00 har vi ett öppet möte där du kan få mer information om varumärkesplattformen, idéer och verktyg.
Plats: Hos Nordströms, våning 2. Hör av dig till erika.westdahl@icloud.com om du vill vara med då!
Kontakta gärna också Erika för frågor om projektet eller resultatet!

 

Pin It on Pinterest