Ljungskile

Så här många olika projekt är på gång i Ljungskile. Söker ni boende kontakta exploatören.

Planerade bostäder Exploatör
Anfasteröd 2:16, Lyckorna golfklubb Dala Trähus
Grötån 1:30 Erik Hemberg fastighets AB
Tjöstelsröd 1:35 Sten Abrahamsson, Johannebergsgatan 14, Göteborg
Tjöstelsröd 2:21 Uddevallahem
Ljungs-Kärr 1:60 Tuvullsvägen Uddevalla kommun
Ljungs-Kärr 1:214 Utsiktsvägen Dala Trähus
Planerade tomter  
Dalahöjdsvägen Globalhus
Grötån 1:30 Margaretagården AB
Lyckorna 2:249 Bräcke Diakoni
Rävehogen 1:3 MA Exploatering AB
Skälläckeröd 1:18 Startplattan AB Häljeröd 319, Ljungskile
Tjöstelsröd 1:1, Skarsjövallen Uddevalla kommun/pågående detaljplan
Tjöstelsröd 1:14  
Å 1:20 Åh stifts- och konferensgård

Pin It on Pinterest