Nu är invånarundersökningen för Leader projektet Utveckling Ljungskile – online enligt plan och alla kan ta del av den.

Det tar ca 8-10 minuter att svara på den om man inte vill skriva väldigt mycket – vilket också är högst välkommet såklart!
Undersökningen är aktiv under ca 1,5-2 månader för att säkerställa ett så stort underlag som möjligt.
Hela den totala undersökningen är ett tungt vägande underlag och information i arbetet i höst kring orten som platsvarumärke och ort.
Här kan man möjlighet att lyfta hur du ser på din ort, vad du uppskattar med den, vad du tycker är dåligt samtidigt som våra olika val i vardagen tydliggörs och blir underlag för framtida möjligheter eller åtgärder.
Missa inte att vara del av och påverka vad Ljungskile ska vara i framtiden!

Enkäten hittar du under menyn: Mer info/Enkät – http://www.ljungskile.se/enkat/

Har du frågor om själva projektet, innehållet i undersökningen eller syftet kontakta oss gärna via info@ljungskile.se 🙂

Pin It on Pinterest