Uddevalla Kommun äger sedan 2018 den större delen av Ljungskile Småbåtshamn. (Ljungskile Båtklubb äger sin egen mark i den inre delen). Ambitionen med utvecklingen av marken presenterades i februari 2018 i ett Gestaltningsprogram (riktlinjer för utformning av det offentliga rummet) för centrala Ljungskile där också hamnområdet ingår.
(läs eller ladda ner Gestaltningsprogrammet i sin helhet här (pdf))

Gestaltningsprogrammet grundas i de visioner och planer som kommunen fastställt för området, men också i medborgardialogen som tog plats 22/5 2017 på Ljungskilegården samt underlag från andra bredare invånarundersökningar på orten.

Inget arbete är fastlagt och inga planer är kommunicerade ännu. Men vi är nyfikna på vad man kan göra med platsen. Och framför allt vad alla som bor här ser för möjligheter!

Det är en chans att återta vattenlinjen som avgränsades när E6an drogs fram och delade av byn från havet. På gott och på ont naturligtvis…

Så;
– Vad vill vi se på platsen? Vad saknar vi som bor här?
– Vad hade tillfört platsen än mer liv och rörelse?
– Vad vill du ha mer av du som redan seglar, paddlar eller nyttjar vattnet på annat sätt?
– Och vad vill du ha mer av. du som inte har tillgång till båt eller sysslar med vatten sporter?
– Vad är viktigt för orten – och för oss invånare?

Maila oss på info@ljungskile.se, skriv HAMNEN i ämnesraden, eller skriv din idé eller önskemål på vår Facebooksida!

I Gestaltningsprogrammet har man skissat idéer med bland annat en strandpromenad längs vattnet som säkerställer tillgång till havet på gångväg från Laxbutiken till Kungsparken.
En vågbrytare ger en skyddad hamn för gästande båtar. Trävirkeshallen (fd Petterssons Rör/Trävaruaffären) kan tas ner till förmån för tex parkering/båtplatser. Mer av ett rekreations område är grundtanken. Och tillgänglighet och attraktivitet för alla invånare.

De områden som definierats ha potential till utveckling i enlighet med uppdraget.
Gestaltningsprogrammet Centrala Ljungskile Februari 2018

Pin It on Pinterest