Arbetet med Gestaltningsprogrammet för Ljungskile centrum har nu lämnats in – och godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden!
Ett Gestaltningsprogram är en form av rekommendation kring en plats – inte en befäst detaljplan.
Men den visar på en ambition kring möjligheter som vår kommun ser hos orten, och detta utifrån den medborgardialog och invånarinspel som arbetet fått till sig under 2017 då arbetet pågått.

Så här beskrivs det i underlaget;
”Vad är ett gestaltningsprogram? Att gestalta något betyder att ge detta en form. I överförd bemärkelse – och i det här sammanhanget – innebär ett gestaltningsprogram för centrala Ljungskile riktlinjer för utformning av det offentliga rummet. Det kan avse placering av nya byggnader och dess volymer och fasader som ett försök till svar på de inledningsvis ställda frågorna när uppdraget gavs, det kan avse riktlinjer för utformning av gator och torg samt grönytor, men också riktlinjer för hur vi ska förstärka – eller snarare återta – centrala Ljungskiles vattenkontakt.”

Ta gärna del av planen och reflektera över dess möjligheter. Här laddar du ner den! (PDF 9.5 MB)
https://www.dropbox.com/sh/iy3jz1y3o9gruc5/AADXFJRBJYeun5RU85ZI4JTza?dl=0
Och hur vi ska förverkliga dem på bästa och snaraste sätt!

Pin It on Pinterest