Den 5 september håller projektet ”Utveckling Ljungskile – ort & besöksmål” i en föreläsning om Culture Planning metoden i Ljungskilegården.
Det är Tinna Harling från Tjörn som arbetat länge med bland annat Tjörns kommuns samhällsutveckling och där befintliga och goda resurser som ligger i ortens kultur, lyfts fram och vidareutvecklas med orten.
Föreläsningen sker i samverkan med Uddevalla Näringsliv i Ljungskile (fd Ljungskile Företagarförening) som stöttar och är en del av projektet från start. Med vidareutveckling kommer möjligheter för både invånare och verksamheter.
Vad är viktigt på en ort och i ett centrum?
Vad behöver vi som invånare ha tillgång till?
Vad är viktigt för besökare?
Vad är vår orts kultur och identitet?
 
Efter föreläsningen förs vidare samtal i mindre grupper.
Diskussionerna och idéer tas vidare med in i projektarbetet som samma vecka genomför varumärkes workshops kring Ljungskile som platsvarumärke. Det vill säga – vad ska och vill vi vara som ort, hur ska vi uppfattas utifrån och vad behöver vi göra för att nå dit?
 
För frågor om projektet, föreläsningen eller om du intresserad av samhällsutveckling och specifikt i Ljungskile och vill delta denna kväll, maila info@ljungskile.se eller ring projektledare Erika Wettre Westdahl på 0707-338805

Pin It on Pinterest