Uddevalla kommun bjuder in till ett informationsmöte om den nya planerade skolan i Ljungskile den 16 december. Mötet var ursprungligen planerat att hållas i Ljungskilegården, men det skärpta covidläget gör att mötet kommer att hållas digitalt.

Informationsmötet är en uppföljning till det möte om Ljungskiles utveckling som Ljungskile Samhällförening anordnade den 10 november. Vid det mötet kom många frågor att handla om det planerade nya skolbygget och dess påverkan på omkringliggande fastigheter som exempelvis Kulturens Hus. Därför tog Samhällsföreningen initiativ till ett möte som handlar enbart om skolbygget.

Pin It on Pinterest