Berättelsen om Birgittaskolorna, två snarlika modeateljéer och sömnadsskolor som verkade från 1910 till mitten av 1930-talet, är en skildring om vackra klänningar, frasande tyger och intrikata garnityrer, men speglar lika mycket samhällsutvecklingen och den förändrade synen på kvinnans roll under första hälften av 1900-talet. I sömnadsateljéerna förhandlades kvinnorollen: den traditionella som bars av den som skulle ägna sig åt husligt arbete visavi den moderna kvinnan, hon som skapade kläder för sitt yrkesarbete, innan hon svepte iväg på möten för jämställdhet och rösträtt.

Välkomna till Ljungskile folkhögskola den 4 april kl 18.30, sal Fräknefjorden i Bibliotekshuset

Maria Carlgren, bosatt i Ljungskile har skrivit boken om Birgittaskolorna som sin doktorsavhandling  i konst- och bildvetenskap.

Pin It on Pinterest