Vi ska föreslå till kommunen, regionen, näringslivet mm hur vi tillsammans kan lyfta fram kulturmiljöplatser för att sätta Ljungskile på kartan genom att berätta hur vi vill visualisera och utveckla en vandringsled i Ljungskile.

Vi vill utveckla en vandringsled för en hållbar landsbygdsutveckling genom att bevara, tillgängliggöra och stärka landskapets karaktärsdrag med platsens kulturvärden, identitet och berättelser. Vi kommer då att kunna utveckla besöksmål med fokus på tillgänglighet och mångfald samt med delnings- och cirkulär ekonomi. 

Vi vill visualisera det som besökarna ska få uppleva. En del redan i förväg för att locka hit turisterna, eller få ut lokalbefolkningen, samt överraskningar på platsen på olika sätt. En visualiserad och tydlig kommunikation med besökare krävs för att dem ska bli intresserade och både vilja och våga sig ut i naturen. Väl ute ska man finna lust att föra berättelserna vidare in i framtiden. 

Modellen vi går efter lyfter även fram att man med hjälp av ny teknik kan hjälpa unga, äldre, funktionshindrade, ensamstående föräldrar och nyanlända att bli mer delaktiga i samhället. Om hela civilsamhället blir delaktiga på ett inkluderande sätt borgar det för en ökad samhällsutveckling med en social samhörighet vilket är en bidragande faktor för en god hälsa.

Natur- och kulturmiljöer är ett område för en god samhällsutveckling för att de är viktiga resurser och utgör en betydelsefull grund för nytänkande och innovation vilket är viktigt för att locka ny arbetskraft. Man får förutsättningar för en ökad inflyttning och levande landsbygd där man även möter ett gott värdskap med möjligheter till en aktiv fritid.

Vårt arbete kommer att vara roligt samt nyttigt då det öppnar för en hållbar utveckling av lokalsamhället Ljungskile och starkare lokal ekonomi. Efter att vi har lämnat in vårt resultat, förarbete, till kommunledningen kommer man förhoppningsvis att presentera detta för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som kan besluta att ett visualiseringsarbete kommer igång i Ljungskile.

Samhällsföreningen kommer att dela ut ett intyg till alla som aktivt har arbetat i arbetsgruppen.

Vi börjar med att tillsätta en startgrupp/kärngrupp på ca5-10 eldsjälar. Det är den här gruppen som kommer att leda utvecklingsarbetet framåt när hela samhället in aktivt i arbetet, utan att styra för mycket då det är vi tillsammans som ska göra detta.
Kärngruppen kommer att samlas i kreativa kluster under 3 tillfällen i vår:

1. Workshop 17/3 kl.15-18 (kärngrupp)
Första workshopen för Kärngruppen kommer att innehålla att man ska börja skriva dokument innehållande syfte, strategi och om en
organisationsplanering. De ska även förbereda hur utvecklingen av samarbete mellan entreprenörer och offentliga aktörer kan se ut.

2. Workshop 7/4 kl.15-18  (kärngrupp)
Workshop nr2 innehåller bland annat fråga som om vi kan använda oss av tema på den vandringsled som kommer att väljas ut.

3. Workshop 14/4 kl.15-18 (kärngrupp)
Workshop nr3 innehåller frågor som inledningsvis behöver svar från Ljungskileborna. En del svar kommer först när man har varit igång ett tag, en del svar och frågor förändras och utvecklas samt så får man räkna med att nya frågor tillkommer när andra helt lyfts bort. Nu ska Kärngruppen förbereda för den större arbetsgruppen av de ljungskilebor som vill vara med i 3 nya workshops. Ett utvidgat deltagande är nödvändigt. Berättelser om platser och dess värden brukar engagera många och vi bör bjuda in brett och öppet. Det är även bra att få med representanter för de besökare som har behov av extra stöd för att kunna ta till sig en visualiserad vandringsled. De är värdefulla för att ge en uppfattning om hur allt kan fungera i praktiken. 

1. Workshop 28/4 kl.15-18 (Alla som vill i Ljungskile)
Först ska man välja ut en vandringsled som kan vara intressant att arbeta med. Det kan finnas ett flertal natur- och kulturmiljöplatser som besökare kan vara intresserade av. Leden kan gå en bit genom samhället om man vill lyfta fram områden där det kan finnas ett historiskt arv, samt för att kunna locka med sig besökare där de brukar finnas, men relativt snabbt är tanken att vandringsleden ska gå i skogen för det är in i naturen vi vill komma.

2. Workshop 12/5 kl.15-18  (Alla som vill i Ljungskile )
Workshop nr2 innehåller arbete att välja tema för den valda vandringsleden om man vill ha det.

3. Workshop 2/6 kl.15-18 (Alla som vill i Ljungskile )
Workshop nr3 innehåller frågor om vilka visualiseringsprodukter vi ska använda för det vi vill visa upp. Digitaliserade som skyltar mm.

Avslut med utdelning av intyg mm.

Att öppna natur- och kulturmiljöer 

”Naturvägledning avslöjar landskapets gömda berättelse, levandegör platser, företeelser och idéer, provocerar tanken och bjuder på minnesvärda upplevelser, synliggör vårt natur- och kulturarv genom att fördjupa vår förståelse och vidga våra perspektiv.”/Association for Heritage Interpretation

Om du vill vara med är du välkommen att anmäla dig: helen@ljungskile.se

Pin It on Pinterest