När:
2020-03-27 kl. 09:30 – 2020-03-29 kl. 14:00
2020-03-27T09:30:00+01:00
2020-03-29T14:00:00+02:00
Var:
Sparkbox - YWAM Restenäs Restenäs
239
45993 Ljungskile
Kontakt:
Sparkbox
0522-210 20

(Svenska nedan)
As mankind, our impact on creation is significant. Agriculture is an important way that we can be involved in the stewardship of this earth, and a way we can impact creation positively.

The Organic agriculture Workshop seeks to uncover principles found in his God’s Word and creation to train individuals in the basics of agriculture. We desire to seek out principles in agriculture that will benefit creation on all levels, therefore operating in the dominion and stewardship given to us by God. We believe that in Christ, God’s desire is to reconcile all things to himself and that through agriculture, relationships can be restored. We desire to find ways and employ methods that restore man’s relationship to creation (conservation, sustainability) and that make the aspects of creation that are found in the garden (soil, animals, bugs, microorganisms, plants etc.) thrive together as God intended. We will learn the basic science of some aspects of growing food as well as have an opportunity to practice basic planting techniques.

Cost:
850 kr including lunch dinner and teaching materials.
300 kr extra for housing and breakfast.

Sign up: https://ywamrestenas.formstack.com/forms/application_form_seminars

Vi människor har en stor påverkan på skapelsen. Jordbruket är ett viktigt sätt som vi kan vara med och sköta om vår jord på, på ett sätt som ger en positiv påverkan.

Målet med ”Organic Agriculture Workshop” är att upptäcka Guds principer från Hans ord och från skapelsen för att träna individer i grunderna i odling. Vi utforskar principer inom jordbruk som gynnar skapelsen på alla plan, och därmed följer vi buden om förvaltarskap som Gud gett oss. Vi tror att i Kristus är Guds önskan att försona allt med sig själv och att genom jordbruk kan relationer återställas. Vi önskar att hitta sätt och metoder som återställer människans förhållande till skapelsen (bevarande, hållbarhet) och som gör att de aspekter av skapelsen som finns i lustgården (jord, djur, insekter, mikroorganismer, växter osv.) frodas tillsammans, så som Gud avsåg. Vi kommer att lära oss grundläggande vetenskap om vissa aspekter av att odla mat samt få möjlighet att prova grundläggande planteringstekniker.

Kostnad:
850 kr iinklusive lunch och middag.
300 kr extra för övernattning och frukost.

Anmälan: https://ywamrestenas.formstack.com/forms/application_form_seminars

Pin It on Pinterest